Z pewnością każdy z nas spotkał się z tekstami przeznaczonymi dla najmłodszych. Są to albo oryginalne teksty polskie albo przekłady literatury zagranicznej. Teksty literatury dziecięcej do tłumaczenia obejmują prozę oraz poezję i są głęboko zróżnicowane.

Mimo że przekład literatury dziecięcej porusza kwestie dziecinne, nie jest to zagadnienie proste, które można by potraktować lekceważąco. Globalnie, ale także w Polsce, książki dla dzieci oraz ich tłumaczenia stanowią znaczący procent rynku sprzedaży książek. Ale nie chodzi jedynie o pieniądze, wprost przeciwnie. Tłumaczenie książek dla najmłodszych jest trudne ponieważ odbiorca jest trudny. Możemy przekonać tysiące lub nawet miliony dorosłych czytelników, że czytanie tłumaczenia powieści pana lub pani X jest trendy lub że przekład wierszy tychże państwa jest obowiązkową pozycją w naszej biblioteczce. Inaczej jest z dziećmi. Ich oceny są surowe i bezwzględne, a oparte są na uczuciach. Możemy powiedzieć, że tłumaczenie czytanki lub opowiadania dla dzieci będzie udane jeśli ich mali czytelnicy będą się przy nich śmiać, otwierać szeroko oczy i prosić o przeczytanie kolejnych stron przekładu każdego wieczora.

Podejmując się zadania jakim jest przekład literatury dziecięcej należy mieć na uwadze różnice kulturowe pomiędzy odbiorcami tekstu oryginalnego oraz odbiorcami przetłumaczonego tekstu. Ponadto, ważną rolę odgrywa wiek odbiorców takiego przekładu tekstu. Również, jak opisywałem to w poprzednim wpisie, ważną rolę w tłumaczeniu literatury pełnią zabiegi językowe, które nawet przy stracie dosłownego znaczenia jakiegoś fragmentu tłumaczonego tekstu, co jest często nieuniknione i nie należy nad tym rozpaczać, utrzymają sens tekstu do tłumaczenia, wraz z jego polotem i fantazją. Podobną funkcję w przekładzie tekstów będą pełniły środki stylistyczne, interpunkcyjne, gra słów, itd.

Przekład literatury dziecięcej jest sztuką, która wymaga od artysty, to jest tłumacza języka angielskiego sporego wysiłku, ale również pozwala mu na puszczenie wodzy fantazji, przeniesienia się w świat tłumaczonych bajek, legend, wierszy, rymowanek oraz wszystkiego tego, za czym każdy z nas w jakimś stopniu tęskni.

Paweł Michalak Autor wpisu: Paweł Michalak
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@frogtranslation.com