Pośród wielu rodzajów tekstów do tłumaczenia z jakimi przychodzi zetknąć się translatorowi języka angielskiego, znamienne miejsce zajmuje tłumaczenie poezji. Poezja stawia przed tłumaczem języka angielskiego szczególne wymagania.

Zabierając się do przekładu tekstów lirycznych trzeba po pierwsze rozumieć czym charakteryzuje się tekst wierszowany, to znaczy dobrze znać kwestie związane ze środkami stylistycznymi, rymem, rytmem, itd. Niesłychanie ważne jest tutaj wyczucie pewnej atmosfery, którą w danym utworze do tłumaczenia tworzą wymienione wyżej środki. Będzie to zatem atmosfera radości, smutku, grozy, zdziwienia, itp., wynikająca nie tylko z treści tłumaczonego tekstu, ale także m. in z rytmu, rymów, itd. Trzeba umieć odtworzyć techniczną stronę tekstu o tłumaczenia w innym języku tak, aby osoba czytająca go mogła poczuć to samo, co ktoś czytający ten sam utwór w oryginale.

Druga rzecz to konieczność dogłębnego przeanalizowania tematyki tłumaczonych wierszy. Jest to nieodzowne ze względu na pojawiające się w przekładzie liryki przenośnie, epitety, porównania i inne zabiegi zakrywające przed niewtajemniczonym odbiorcą prawdziwe przesłanie autora. Tłumacz języka angielskiego musi rozszyfrować w miarę możliwości porównania czy przenośnie, które często odnoszą się do tradycji i historii różnych kręgów kulturowych. Dzięki temu translator języka angielskiego będzie wiedział jakich słów użyć w przekładzie tekstu, jak je ułożyć, aby oddać cały sens, rytm i rym.

Można powiedzieć, że tłumacz podczas tłumaczenia poezji sam musi być poetą. Często spotykam się z opiniami, że czytanie poezji w przekładzie to coś zupełnie innego niż w oryginale. Osobom znającym różne języki sprawia to radość, gdyż dzięki temu mogą czytać swoich ulubionych autorów w oryginale. To prawda, żaden przekład nie odda w pełni tego co twórca zawarł w utworze, myśląc, czując i pisząc w swoim języku ojczystym. Jednak mimo tego, zadaniem tłumacza języka angielskiego jest jak najlepsze ujęcie w przekładzie treści i formy wiersza.

Tłumaczenie poezji wymaga od tłumacza, aby był artystą, gdyż zmieniając treść wiersza, zachowuje jego polot i rym lub rzemieślnikiem, gdy tenże rym i polot porzuca dla zachowania wierności treści oryginału. W tłumaczeniu literatury pięknej te dwa aspekty są nierozerwalne, muszą współgrać i ukazywać to co autor ma do przekazania. Translator języka angielskiego ma zatem trudne zadanie, musi zmierzyć się z tekstem wieloaspektowym, w którym każdy aspekt jest bardzo ważny.

 

Paweł Michalak Autor wpisu: Paweł Michalak
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@frogtranslation.com