Tłumaczenia dla potrzeb wyższych uczelni i ich pracowników można na pewno zaliczyć do tłumaczeń specjalistycznych, wymagających od tłumacza dużej dokładności przekładu. Takie tłumaczenia są najczęściej opłacane przez same wyższe uczelnie i dotyczą tekstów naukowych pracowników danej uczelni. Są to najczęściej projekty naukowe, wyniki badań, prace naukowe, o dużym znaczeniu, które mają być opublikowane np. w zagranicznych czasopismach branżowych.

profes

Widać więc, że na tłumaczu ciąży tutaj duża odpowiedzialność i nie może być mowy o potraktowaniu takiego tekstu jako tylko kolejnego zlecenia – mamy tu najczęściej do czynienia z tłumaczeniem o dużym stopniu trudności. Największa trudność polega tutaj, moim zdaniem, na zachowaniu wierności przekładu z oryginałem i spójności słownictwa specjalistycznego. Ważny jest tu więc stały i dobry kontakt tłumacza z autorem oryginału – naukowcem, pracownikiem wyższej uczelni, który to kontakt pozwala na weryfikację zastosowanego słownictwa. Jak już wielokrotnie wspominałam, zwrócenie się do specjalisty w danej dziedzinie nie jest dla tłumacza żadną ujmą, wręcz przeciwnie, jest przejawem profesjonalizmu. W opisywanej sytuacji zlecenia tłumaczenia tekstu naukowego, takiego specjalistę mamy najczęściej na wyciągnięcie ręki (a raczej „na kliknięcie myszy”). Wielokrotnie zdarzało mi się omawiać z autorem tekstu słownictwo zastosowane przeze mnie w tłumaczeniu i z chęcią przyjmowałam wszelkie uwagi. Pracownikom wyższych uczelni zależy na znalezieniu zaufanego tłumacza, który dokładnie pozna wymagane słownictwo i zastosuje się do wszelkich uwag, tak by współpraca na linii tłumacz-specjalista przebiegała gładko i na zasadach wzajemnego zrozumienia.

Monika Matykiewicz Autor wpisu: Monika Matykiewicz
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: monika@frogtranslation.com