Jak już wspominałam we wcześniejszym artykule (Tłumaczenie abstraktów prac dyplomowych), najlepiej zlecić tłumaczenie streszczenia swojej pracy dyplomowej profesjonaliście; szczególnie, że taki abstrakt jest swego rodzaju „wizytówką” Twojej pracy naukowej. Jednakże, chciałabym w tym artykule pomóc wszystkim tym, którzy czują się na siłach, aby stworzyć własną wersję tego tłumaczenia.

Przede wszystkim, należy pamiętać, że w odróżnieniu od streszczenia po polsku, w angielskim abstrakcie częściej spotkamy czas przeszły, niż czas teraźniejszy. Jak jest to logicznie uzasadnione, streszczenie powstaje po napisaniu pracy i po przeprowadzeniu badań, wtedy, gdy znamy ich wyniki. Używanie czasu teraźniejszego to bardzo częsty błąd w tłumaczeniach abstraktów, szczególnie, że polskie streszczenia bardzo często są pisane w całości lub częściowo w tym czasie. Tak więc jeśli odwołujemy się do badań i wyników pracy, używajmy czasu przeszłego. O samej budowie pracy, liczbie rozdziałów, można pisać w czasie teraźniejszym, jako że nasza praca jest tworem nadal istniejącym:)

źródło:http://www.ampop.org/blog_old/images/abstracts_000.jpg

Angielskie tłumaczenie streszczenia nie powinno również zawierać zdań w pierwszej osobie. Raczej należy używać trzeciej osoby i strony biernej, tak więc zamiast: „I included three chapters in my thesis”, lepiej napisać „the thesis contains three chapters”.

Warto również używać zwrotów stosowanych w akademickim języku. Zamiast „but”, piszmy „however”, ekwiwalentem „jednak” może być „nonetheless”, „nevertheless”, „co więcej” to „furthermore”, „what is more”… Kilka takich zwrotów i nasz tekst nabiera akademickiej powagi:)

Warto też poszukać zwrotów pomocnych przy prezentowaniu poszczególnych części pracy:

Kiedy piszemy o celach pracy: The purpose of this study was to investigate… Another aim was to find out… Finally, … was   examined in  the  study.

O metodach badań: (X) method was applied. The study/survey/thesis/questionnaire/opinion poll…examined, inspected, focused on, was conducted, carried out, sent out, administered. Questionnaires were sent  out/administered…

Wreszcie o wynikach, wnioskach: The results of the study were that… It was found/discovered that… The results revealed/indicated…

Warto też pamiętać o poprawności słów w liczbie pojedynczej i mnogiej typowych dla prac dyplomowych: thesis – theses, criterion-criteria, phenomenon – phenomena, appendix-appendices.

To tylko garść, mam nadzieję, przydatnych informacji. Poprawne tłumaczenie streszczenia pracy licencjackiej, magisterskiej, czy doktorskiej, wymaga jednak o wiele większej wiedzy i doświadczenia. Dlatego po raz kolejny rekomenduję w tym względzie skorzystanie z usług profesjonalnego tłumacza.

Na podstawie: http://www.squidoo.com/thesisabstract

Monika Matykiewicz Autor wpisu: Monika Matykiewicz
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: monika@frogtranslation.com