Zdarza się, że tłumacz języka angielskiego w swojej pracy spotyka się z tłumaczeniem tekstów problematycznych, które w całym procesie tłumaczenia potrafią sprawić nieco trudności lub nawet budzić pewne kontrowersje tłumacza tekstów pisanych. Co to więc znaczy „problematyczne teksty”?

Są to teksty tłumaczone w parze językowej język angielski–język polski, gdzie tę problematyczną kwestię stanowi oryginalny tekst do tłumaczenia – w języku angielskim, który należy przetłumaczyć. Zdarza się, że taki tłumaczony tekst zawiera sporo błędów stylistycznych, czasem nawet gramatycznych. Bywa, że niektóre zdania są na tyle „dziwnie” sformułowane, że jakkolwiek tłumacz by nie próbował, czasem trudno się domyślić o co zwyczajnie chodzi w danym zdaniu. Czasem te zdania są dość mocno rozbudowane, ale to nie to stanowi trudność, lecz raczej fakt, iż jest to najzwyczajniej w świecie niepoprawnie skonstruowana frazy i trudno wychwycić ich sens.

Jako tłumaczowi języka angielskiego w sytuacji, kiedy mam do czynienia z tłumaczeniem tekstów problematycznych, przychodzi mi do głowy zawsze jedna i ta sama myśl, że tekst był wcześniej tłumaczony na język angielski z innego języka, być może przez osobę nie do końca znającą się na kwestii przekładu. A teksty, z którymi najczęściej przychodzi mi pracować to teksty z bardzo różnych dziedzin, są to teksty techniczne, teksty z dziedziny ekonomii i marketingu oraz inne. Kiedy więc już zdarzy się takie tłumaczenie, trzeba zrobić wszystko, aby możliwie jak najlepiej wykonać zadanie. Jeśli faktycznie trudno wychwycić sens i przekaz danego zdania, wtedy najczęściej tłumacz musi się dobrze zorientować w treści i przekazie całego tekstu do tłumaczenia, a następnie próbować krok po kroku dojść do tego, jak dane zdanie powinno faktycznie zostać przetłumaczone, aby miało sens i było spójne z tekstem. Czasem te zdania są nasycone sformułowaniami quasi-idiomatycznymi, których znaczenia nie zawsze łatwo się doszukać, bo takie połączenia zwyczajnie nie istnieją. Wtedy tłumacz języka angielskiego musi się mocno nagłowić, żeby trafnie określić znaczenie danej frazy.

Wszystko to oznacza, że osoba, która dokonywała tłumaczenia na język angielski dopuściła się najprawdopodobniej błędów, które polegają na dosłownym tłumaczeniu z języka ojczystego, nie biorąc pod uwagę faktu, iż w obcym języku wydźwięk takiego sformułowania może być najzwyczajniej w świecie pozbawiony sensu. Myślę jednak, że tego typu zadanie nigdy nie jest na tyle problematyczne, aby translator, który ma już doświadczenie w swojej pracy nie mógł mu sprostać, stanowi natomiast szczególne doświadczenie i wyzwanie dla tłumacza języka angielskiego.

Paweł Michalak Autor wpisu: Paweł Michalak
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@frogtranslation.com