Tłumaczenie uwierzytelnione, błędnie nazywane często przysięgłym, to tłumaczenie wykonywane przez tłumacza mającego status tłumacza przysięgłego, tzn. takiego, który został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych po zdaniu odpowiedniego egzaminu i złożeniu wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowania co do sumiennego i bezstronnego tłumaczenia z dochowaniem tajemnicy państwowej. Stawki takiego tłumacza, co zrozumiałe, są dość wysokie, dlatego warto wiedzieć, kiedy musimy skorzystać z jego usług, a kiedy nie jest to konieczne.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Tłumaczenie uwierzytelnione jest konieczne, kiedy dany dokument ma być użyty w celach urzędowych. Mogą to więc być wszelkiego rodzaju zaświadczenia, akty chrztu, urodzin, wszystkie dokumenty sądowe, postanowienia urzędów administracji państwowej i samorządowej, dokumenty identyfikacyjne, jak prawo jazdy, czy dowód osobisty.  Można tu również wymienić dokumenty finansowe, jak faktury, rachunki, bilanse, czy dokumenty firmowe, jak umowy spółek, kontrakty handlowe, raporty finansowe itd. Należy jednak pamiętać, że tłumaczenie uwierzytelnione jest konieczne jedynie gdy takie dokumenty mają być użyte w celach urzędowych, czy sądowych.

Jednak w sytuacji gdy dany dokument ma być używany poza instytucją państwową, na przykład ma być przedłożony przyszłemu pracodawcy – poświadczenie tłumaczenia nie jest konieczne! Oczywiście, dany pracodawca może postawić taki wymóg, ale bardzo często tłumaczenie zwykłe jest wystarczające. Dlatego zawsze warto upewnić się co do wymagań odnośnie rodzaju tłumaczenia, aby nie narażać się na niepotrzebne koszty. Podobnie jeśli chodzi o dokumenty finansowe firm – jeżeli mają być one przetłumaczone tylko do użytku wewnątrz firmy – lepiej skorzystać z usług tłumacza zwykłego – choć, oczywiście, jednocześnie doświadczonego i rzetelnego.

Monika Matykiewicz Autor wpisu: Monika Matykiewicz
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: monika@frogtranslation.com