Biorąc pod uwagę własne doświadczenie w tłumaczeniu tekstów w parze językowej język polski-język angielski, mogę śmiało powiedzieć, że tłumaczenie pełnomocnictwa należy do jednych z trudniejszych zagadnień dla tłumacza tekstów pisanych. Na czym więc owa trudność polega?

Przede wszystkim, podejmując się zadania jakim jest tłumaczenie pełnomocnictwa, każdy tłumacz języka angielskiego powinien być świadomy tego, że ma do czynienia z tekstem o charakterze prawnym, a to w dużej mierze komplikuje sprawę tłumaczowi. Jest tak ponieważ język prawny znacząco różni się od wszelkich innych i tak naprawdę nie każdy się na nim po prostu zna. Na tym między innymi polega owa trudność i wyzwanie dla tłumacza tekstów. Musi on bowiem zdać sobie sprawę, że język prawny to język, w którym jest formułowane prawo, a z kolei język prawniczy jest językiem prawników, którzy z prawem pracują i o nim mówią.

Język prawny jest więc językiem ustaw, dekretów, aktów, a także pełnomocnictw. Tym samym tłumaczenie języka prawnego jest tłumaczeniem ustaw, dekretów, aktów oraz pełnomocnictw. Dlatego w pierwszej kolejności tłumacz języka angielskiego po określeniu tematu jakiego dotyczy dane pełnomocnictwo ma obowiązek niejako dokształcić się w tym temacie, uzyskać pewną niezbędną wiedzę, która między innymi przyda się mu w jego dalszej pracy. Niewykluczone, że podejmując się tłumaczenia pełnomocnictwa tłumacz języka angielskiego będzie musiał sięgnąć do źródeł naukowych, poznać nieznane mu dotąd przepisy, zagłębić się w różnice pomiędzy systemami prawnymi dotyczącymi kraju, z którego pochodzi dany tekst, a kraju na języka docelowego tłumaczonego tekstu. Może się okazać, że pewne zagadnienia, na przykład w Wielkiej Brytanii, są bardziej uregulowane niż w Polsce. Innymi słowy należałoby porównać charakter tłumaczonego dokumentu z podobnym w polskim systemie prawnym. Świadomość istnienia różnic systemowych pomiędzy obydwoma krajami jest dla tłumacza języka angielskiego tym większą motywacją do tego, aby pokazać owe różnice.

Myślę, że właśnie na tym polega największa trudność i pole do popisu dla każdego translatora, jak również firmy tłumaczeniowej. Im większym jednak dysponuje się doświadczeniem w przekładzie tego typu tekstów oraz wiedzą z różnych zagadnień, tym ma się większe szanse zbliżyć się jak najbardziej do wzorowego przekładu tekstu, którego mógłby dokonać na przykład prawnik lingwista.

Paweł Michalak Autor wpisu: Paweł Michalak
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@frogtranslation.com