Sprawozdanie finansowe, jak również tłumaczenie sprawozdania finansowego, stanowi uporządkowany opis sytuacji finansowej oraz wyników finansowych danej jednostki. Innymi słowy jest to raport finansowy lub przegląd rozwoju działalności danej jednostki.

Nasuwa się więc pytanie czy dany dokument powinien być tłumaczony w parze językowej język polski-język angielski przez tłumacza przysięgłego czy też wystarczy jedynie tłumaczenie zwykłe takiego dokumentu sporządzone przez tłumacza nieprzysięgłego języka angielskiego. Z punktu widzenia prawnego, są jednostki, które zobligowane są do tego, aby dokonywać uwierzytelnionego tłumaczenia tego typu dokumentów, na przykład oddziały jednostki kredytowej lub finansowej. Ten obowiązek może ponadto wynikać ze statutu spółki. Na ogół jednak wystarcza jeśli tłumaczenie sprawozdania finansowego lub innych raportów jest wykonane przez tłumacza zwykłego, który zna oraz posługuje się językiem finansów i rachunkowości oraz podejmuje się tłumaczenia tekstów z finansów, jak również rachunkowości.

Dla mnie jako tłumacza tekstów zwykłych w parze językowej język polski-język angielski, jest to o tyle pocieszające oraz korzystne, że nie będąc tłumaczem przysięgłym mogę podejmować się pracy z tego typu dokumentami. Moja kilkuletnia praca jako tłumacza języka angielskiego i doświadczenie, które udało mi się zdobyć w trakcie tej pracy pozwala mi stwierdzić, że tłumaczenie takich dokumentów, np. tłumaczenie sprawozdania finansowego, może być zadaniem, któremu jest się w stanie sprostać. Oczywiście doświadczenie i niezbędna przynajmniej w podstawowym zakresie wiedza z dziedziny rachunkowości i finansów, a także słownictwo z tym związane wydają się być niezbędne. Bez tego trudno raczej mówić o powodzeniu w przekładzie podobnego tekstu pisanego. Zawsze jednak w tego typu tłumaczeniach jakimi są sprawozdania finansowe każdy doświadczony tłumacz języka angielskiego wie, iż musi podlegać i kierować się pewnymi utartymi regułami oraz wzorcami, jakim podlega tłumaczenie takiej dokumentacji.

Istnieje szereg elementów powtarzających się w takich tekstach do tłumaczenia, co dodatkowo ułatwia zadanie tłumaczowi tekstów pisanych. Jeśli tłumacz języka angielskiego zdaje sobie z tego sprawę i jest świadomy takiej procedury postępowania, tłumaczenie takiego tekstu pisanego nie powinno przysporzyć mu większych trudności.

Paweł Michalak Autor wpisu: Paweł Michalak
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@frogtranslation.com