Zdarza się, że tłumacz języka angielskiego styka się w swojej pracy z tłumaczeniem tak ważnych dokumentów jakimi są świadectwa pracy. Choć objętościowo są to dokumenty krótkie i zwięzłe, w przeciwieństwie choćby do umów handlowych bądź katalogów firmowych, to jednak w tym wypadku sytuacja jest nieco bardziej złożona.

W zasadzie nie ma większego znaczenia czy świadectwo pracy ma zostać przetłumaczone na język angielski czy też odwrotnie, na język polski. Sęk w tym, że jest to dokument urzędowy i w pierwszej kolejności nasuwa się pytanie czy ja jako tłumacz nieprzysięgły, pracujący głównie z tekstami do tłumaczenia, które nie posiadają charakteru uwierzytelnionego mam uprawnienia do tego, aby dokonać przekładu takiego dokumentu. Odpowiedź z punktu widzenia prawa jest prosta, ponieważ zgodnie z przepisami prawa, tłumaczenie świadectwa pracy, na przykład z obcego kraju, nie jest przewidziane, tak samo jak to, że tłumaczenia musi dokonać tłumacz przysięgły. Oczywiście zależy to także od danego przypadku, kiedy przyszły pracodawca nie żąda, aby takie tłumaczenie było uwierzytelnione.

Jeśli jednak nasz przyszły pracodawca za granicą będzie sobie życzył takiego tłumaczenia tekstu, a odpowiednie przepisy nie wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego, może ono zostać wykonane przez dowolną osobę, na przykład przez samego pracownika lub też pracodawcę czy też tłumacza nieprzysięgłego albo firmę tłumaczeniową. I dla mnie jako tłumacza tekstów o charakterze zwykłym, nieuwierzytelnionym, jest pozytywny aspekt, ponieważ dzięki temu mam styczność z tego typu dokumentami do tłumaczenia i mogę się podejmować ich przekładu.

Natomiast zdaję sobie także sprawę z tego, że uwierzytelnione tłumaczenie tekstu na przykład w parze językowej język polski-język angielski sprawia zawsze o wiele bardziej wiarygodne wrażenie, rzuca na przyszłego pracownika pozytywne światło i cechuje go profesjonalnym podejściem do sprawy. Dla samego pracodawcy z kolei stanowi uniknięcie ewentualnych błędów i co za tym idzie niejasności.

Paweł Michalak Autor wpisu: Paweł Michalak
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@frogtranslation.com