Umowy cywilnoprawne to najbardziej powszechny rodzaj umów zawieranych każdego dnia i to bardzo często bez formy pisemnej – nawet wchodząc do środka komunikacji, tramwaju, czy autobusu i kasując bilet – dochodzi do zawarcia takiej umowy. W samym ogólno pojętym świecie biznesu codziennie zawieranych jest wiele takich umów – wtedy najczęściej mamy do czynienia z pisemną formą umowy. Właśnie w tym kontekście mówić można o tłumaczeniu umów cywilnoprawnych. Potrzeba tłumaczenia umowy na angielski pojawia się gdy jedna ze stron posługuje się językiem angielskim i konieczne jest podpisanie danej umowy w dwóch wersjach językowych – po polsku i po angielsku. Co do zasady, takie umowy nie wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego wykonywanego przez tłumacza przysięgłego.

Man's Hands Signing Document

Należy jednak pamiętać, że tłumaczenia umów, czy to umów najmu, sprzedaży, zlecenia, o dzieło, czy dzierżawy, itd. itp, to tłumaczenia wymagające obeznania w terminologii prawniczej, dlatego zwracając się do tłumacza zwykłego ze zleceniem umowy cywilnoprawnej, należy upewnić się, że jest to tłumacz kompetentny. Szczególnie, że nawet nie wszyscy tłumacze przysięgli, choć teoretycznie obeznani z terminologią prawniczą i sądową, podejmują się takiego tłumaczenia. Wiąże się to z faktem, że tłumaczenie umów wymaga szczególnej wierności tłumaczenia z bezwzględnym trzymaniem się kontekstu. Nawet najmniejsze odstępstwo od znaczenia tekstu oryginalnego może się tu wiązać z poważnymi konsekwencjami prawnymi dla jednej lub obu stron umowy.

Właśnie dlatego zdarza się, że jedna ze stron umowy ma życzenie uwierzytelnienia tekstu lub samego tłumaczenia tekstu oryginalnego przez tłumacza przysięgłego. Jest to jak najbardziej uzasadnione w kwestiach spornych gdzie tekst umowy ma być przedstawiany w sądzie – tylko tekst sprawdzony lub przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego może być użyty w sądzie, czy w innych instytucjach publicznych. Trzeba jednak pamiętać, że tłumaczenie przysięgłe może być droższe nawet o kilkadziesiąt procent od tłumaczenia wykonywanego przez doświadczonego i kompetentnego tłumacza nieprzysięgłego. Warto więc szukać takiego zleceniobiorcy, a, w razie potrzeby, zlecić uwierzytelnienie przetłumaczonego tekstu tłumaczowi przysięgłemu.

Monika Matykiewicz Autor wpisu: Monika Matykiewicz
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: monika@frogtranslation.com