Po strategie tłumaczeniowe, tłumacz języka angielskiego sięga w przypadku wystąpienia konkretnych problemów i wątpliwości związanych z tłumaczeniem tekstu. Tak naprawdę każdy tłumacz wypracowuje swoje własne strategie na podstawie doświadczenia.

Podam dzisiaj jeden konkretny problem tłumaczeniowy i zaproponuję możliwe strategie jego rozwiązania. Bardzo powszechnym problemem w tłumaczeniach tekstów na angielski jest zapis i oznaczenie waluty przy danej kwocie w tekście. Mówię tu o tekstach tłumaczonych na angielski, ponieważ takimi się właśnie zajmuję.

Weźmy np. zapis danej kwoty w euro. Mamy:

  • euro vs. euros
  • €40.00 vs. 40 €00 vs. 40.00 €

Ja osobiście wybieram „euro” oraz zapis oznaczenia danej waluty przed kwotą, czyli  €40.00, oczywiście jeśli chodzi o język angielski.

Przy tłumaczeniu kwot powstaje również pytanie, czy przeliczać kwoty na waluty rodzime dla odbiorcy tekstu tłumaczenia, czy zostawić daną kwotę w oryginalnym stanie.

Strategie są tu następujące:

– Przeliczenie waluty – można to zrobić jeśli  dokładna kwota nie ma większego znaczenia dla odbioru tekstu i jest to tekst przeznaczony dla „zwykłego” odbiorcy, „nie-specjalisty”, w którym kwoty podaje się tylko dla ogólnego zorientowania w temacie. Ta strategia jest jednak bardzo ryzykowna i może być zastosowana tylko po konsultacji ze zleceniodawcą. Nie ma ona raczej racji bytu w przypadku tłumaczenia naukowego

– Zapisanie przeliczonej kwoty w nawiasie obok kwoty w walucie oryginalnej – jest to najbardziej bezpieczne rozwiązanie jeśli czujemy, że przeliczenie kwoty na inną walutę będzie miało dodatni wpływ na zrozumienie tekstu tłumaczenia.

– Nie przeliczanie kwoty – ja osobiście stosuję z powodzeniem tę strategię w przypadku tekstów naukowych, pilnując oczywiście, aby zapis danej waluty był zgodny z zasadami tekstu docelowego. Dlatego też 40 zł zamieniam w tłumaczeniu na angielski na PLN 40.

Zawsze warto upewnić się co do preferencji zleceniodawcy. Jeśli nie odważymy się zadać pytania wprost, bardzo możliwe, że w Internecie znajdziemy tłumaczenia poprzednich prac autora, który zlecił nam tłumaczenie naukowe.

Monika Matykiewicz Autor wpisu: Monika Matykiewicz
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: monika@frogtranslation.com