Autorytet – pojęcie, które ma tak naprawdę kilka różnych znaczeń i może oznaczać między innymi uznanie, zaufanie dla danej osoby, a nawet postrzeganie jej jako wzoru. W przypadku przekładu języka angielskiego, ale jak sądzę także przekładu każdego innego języka, autorytet tłumacza, a właściwie jego zdobycie i utrzymanie wśród klientów jest najbardziej znaczące i stanowi podstawową kwestię.

Myślę, że najlepszym dowodem na to, że tłumacz języka angielskiego cieszy się autorytetem klientów i potrafi go utrzymać jest fakt, iż klienci wracają do tego samego tłumacza powierzając mu coraz to nowe zadania i zlecenia. Muszę przyznać, że niejednokrotnie już w mojej pracy jako tłumacz języka angielskiego i mając do czynienia z różnymi tekstami do tłumaczenia, czy to tekstami technicznymi, handlowymi czy też ekonomicznymi w parze językowej język polski-język angielski, zdarzyło mi się, że klienci z danej firmy prosili o to, bym osobiście realizował ich zlecenia, zarówno aktualne i każde następne. Dla tłumacza tekstów pisanych, który doświadcza takiej sytuacji, ważne jest to, że zyskuje pewność, iż pozyskał i cieszy się zaufaniem i zadowoleniem klienta, ale i firmy tłumaczeniowej dla której pracuje.

Ma tu znaczenie także inny aspekt, który jest moim zdaniem równie istotny – chodzi mianowicie o to, że jeśli jeden tłumacz języka angielskiego realizuje tłumaczenie tekstu dla danego klienta, to logiczne jest, że ten sam klient pragnie, aby seria kolejnych zleceń była realizowana dla niego przez tego samego tłumacza ze względu na to, że zna on już określoną tematykę, nie musi się w nią od nowa wdrażać, posiada już pewien zasób słownictwa dotyczący danej dziedziny oraz zna wymagania i specyfikę danego klienta. Ponadto, kontynuując kolejną serię tłumaczeń pewne jest, że ta sama osoba, czyli ten sam tłumacz, zachowa pewien styl i charakter wspólny dla całego cyklu tłumaczeń, co jest niezmiernie ważne ze względu na spójność i jednolity charakter tekstu do tłumaczenia. Ma to szczególne znaczenie jeśli w grę wchodzą teksty stanowiące na przykład cykl instrukcji obsługi danego urządzenia, bądź teksty wchodzące w skład katalogu firmowego, gdzie zachowanie podobnej stylistyki i spójności ma bardzo duże znaczenie.

Czy jest zatem jakiś sposób na to, aby pozyskać i cieszyć się autorytetem klientów? Myślę, biorąc pod uwagę swoje kilkuletnie doświadczenie, że za każdym razem trzeba podchodzić do zlecenia tłumaczenia tekstu bardzo profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem. Przy odrobinie szczęścia trafimy na klientów i teksty do tłumaczenia, które pozwolą nam się wykazać, a tym samym zagwarantują powtarzalność zleceń.

Paweł Michalak Autor wpisu: Paweł Michalak
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@frogtranslation.com