Kontynuując artykuł Różne sposoby wykonywania zawodu tłumacza, chciałabym wymienić inne formy pracy spotykane w tej branży. Oprócz tych wymienionych we wspomnianym artykule, tłumacz może zostać zatrudniony podpisując umowę o pracę, jednak jest to bardzo rzadko spotykana forma zatrudnienia. Występuje najczęściej w dużych korporacjach posiadających własnych tłumaczy wewnętrznych. Umowa o pracę może również dotyczyć osób zajmujących się korektą w biurach tłumaczeń. Jednak tak naprawdę na rynku spotyka się głównie tłumaczy pracujących na własny rachunek i świadczących usługi innym podmiotom gospodarczym.

sposoby

Istnieje także możliwość zawierania umów wydawniczych, które dotyczą tłumaczenia pozycji książkowych. Taka umowa jest dość korzystna dla obu stron, pozwala na przykład na zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Umowa chroniąca tłumacza i wydawnictwo powinna zawierać zakres, termin, stawkę, warunki przyjęcia tłumaczenia oraz warunki płatności. Bardzo często wydawnictwa stosują również klauzulę o przekazaniu praw autorskich przez tłumacza. Z drugiej strony, praca oparta na umowach wydawniczych nie pozwala na rozliczenie drobnych tłumaczeń, ani odpisywanie żadnych poniesionych kosztów. Z tego względu takie rozliczenie może być korzystne jedynie dla tłumaczy, którzy raz na czas dostają zlecenie na przekład książki, ale nie jest to ich główne zajęcie. Oczywiście, mając działalność gospodarczą, taką umowę można także podpisać jako firma.

Przy decydowaniu o formie prowadzenia działalności tłumaczeniowej, należy bardzo dokładnie zastanowić się, który sposób wykonywania zawodu tłumacza jest w naszej sytuacji najkorzystniejszy. Analizując daną sytuację należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak czas (obowiązek prowadzenia rachunkowości, wystawiania faktur, prowadzenie dokumentacji – to wszystko jest dość czasochłonne), nasze osobiste preferencje (czy będę tłumaczem „od wszystkiego”, czy interesuje mnie jedynie np. przekład książek), czy planowany target (czy moja oferta będzie skierowana do osób prywatnych, klientów biznesowych, a może jednych i drugich?). Warto swoją pracę zaplanować tak, aby dostosować ją do swoich potrzeb i możliwości unikając rozczarowań i frustracji.

Monika Matykiewicz Autor wpisu: Monika Matykiewicz
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: monika@frogtranslation.com