Pojęcia: „tłumaczenie” i „przekład”, czy jest w ogóle możliwe rozgraniczanie tych terminów, a jeśli tak, jaka jest w takim razie różnica pomiędzy znaczeniem obu słów? Dla wtajemniczonych czyli dla tłumaczy języka angielskiego, którzy podejmują się tłumaczenia tekstu w parze językowej język polski–język angielski istnienie różnicy pomiędzy oba słowami jest raczej oczywiste.

Pojęcie „tłumaczenia” można potraktować jako termin bardziej ogólny, może dotyczyć nie tylko tłumaczenia ustnego, ale przede wszystkim tłumaczenia różnego rodzaju tekstów pisanych o charakterze handlowym, prawnym, specjalistycznym bądź użytkowym i polega na interpretacji tekstu w języku źródłowym i stworzeniu odpowiednika tego tekstu, który będzie przekazywał to samo znaczenie. Oczywiście wprawny tłumacz języka angielskiego nie będzie dokonywał tłumaczenia dosłownie, musi wziąć pod uwagę szereg czynników, które składają się na cały proces tłumaczenia. Przede wszystkim musi uwzględnić różnice w strukturze obu języków, musi wziąć pod uwagę kontekst zarówno językowy, jak również kulturowy, występowanie idiomów, itd. Oczywiście, jeśli jest to tłumaczenie tekstów użytkowych sytuacja jest uproszczona, ponieważ nie chodzi tam o tłumaczenie treści literackich i uchwycenie pewnego stylu pisarza oraz charakteru danego dzieła, a jedynie o przekazanie pewnych informacji, bądź faktów z zachowaniem poprawności gramatyczno-stylistycznej charakterystycznej dla danego języka.

Natomiast jeśli mamy do czynienia z pojęciem „przekładu”, na myśl nasuwa się praktycznie od razu przekład tekstu literackiego, bądź też dzieła o charakterze artystycznym. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o rzecz bardziej wzniosłą, skomplikowaną, przy której tłumacz tekstów pisanych musi wykazać się nie tylko zwykłymi umiejętnościami translatorskimi, ale wręcz artystycznymi. Dlatego osobiście uważam, że należy mieć wyjątkowe predyspozycje do tego, aby wybitnie przełożyć, na przykład dzieła Szekspira czy Dostojewskiego z zachowaniem niepowtarzalnego stylu, charakteru i klimatu, jakimi są nacechowane utwory twórców tego kalibru w języku oryginalnym. Nie znaczy to oczywiście, że „zwykły” tłumacz języka angielskiego nie może podjąć się takiego zadania jak przekład dzieła literackiego. Całkiem możliwe jest, że dopóki tłumacz tekstów pisanych nie spróbuje zmierzyć się z takim utworem, może nawet nie wiedzieć, że ma zdolności w tym kierunku.

Niewątpliwie przekład tekstu to zadanie bardzo ambitne i aby je dobrze wykonać należy mieć pewne pojęcie o twórczości danego pisarza, bądź poety. To daje tłumaczowi języka angielskiego pewne zaplecze, pozwala wczuć się w klimat dzieł twórcy i na tej podstawie, z użyciem odpowiednich środków, oddać charakter utworu i dokonać dobrego przekładu tekstu na język polski lub angielski.

Paweł Michalak Autor wpisu: Paweł Michalak
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@frogtranslation.com