Na ogół wydaje się, że tłumaczenia w parze językowej język polski-język angielski są zamawiane przez osoby ze sfery biznesu, nauki, kultury, itp. Jednak po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a później do strefy Schengen, coraz więcej ludzi prowadzi ożywioną wymianę myśli, wliczając w to hodowlę.

Coraz częściej zdarzają się zapytania hodowców zwierząt w kwestii dotyczących tłumaczenia stron internetowych, artykułów, magazynów, filmów na youtube. Oczywiście w tej grupie czołówkę stanowią tłumaczenia na temat psów, rodowodów, hodowli, ras. Zainteresowaniem cieszą się również tłumaczenia dotyczące hodowli kotów, koni oraz zwierzątek domowych. Jednak rosnącą grupą tłumaczeń są te na temat hodowli krów, świń oraz drobiu. Są to zarówno profesjonalne tłumaczenia stron i artykułów, jak również często bardzo ambitne i obszerne tłumaczenia dla pasjonatów i hobbystów.

Zadaniem tłumacza języka angielskiego w takich przypadkach jest taki przekład tekstów, aby brzmiały one profesjonalnie i rzeczowo, a jednoczenie posiadały polot i fascynację hodowcy zlecającego tłumaczenie. Przetłumaczony tekst musi być na tyle interesujący, aby, np. zupełny laik z Anglii zainteresował się hodowlą perliczek w Polsce. Z racji, iż nie są to zazwyczaj tłumaczenia stricte naukowe, tłumacz języka angielskiego ma spore pole do popisu, aby nadać tłumaczonemu tekstowi oczekiwany kształt.

Hodowcy mają obecnie sporo narzędzi do poszerzania swoich horyzontów i wymiany handlowej. Jednym z nich są tłumaczenia branżowe, które pozwalają na szybkie dotarcie do ludzi o podobnych zainteresowaniach na całym świecie.

Paweł Michalak Autor wpisu: Paweł Michalak
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@frogtranslation.com