Tłumaczenie korespondencji firmowej wymaga przede wszystkim dyspozycyjności oraz pewnej biegłości w tłumaczeniu, inaczej po prostu umiejętności szybkiego przetłumaczenia tekstów, często również tych zawierających specjalistyczne słownictwo.

Jeśli jesteś tłumaczem współpracującym z daną firmą, która prowadzi rozbudowaną korespondencję z zagranicznymi kontrahentami musisz być przygotowany na kilka maili do przetłumaczenia w ciągu dnia i to z terminem liczonym w godzinach. Tak niestety wygląda najczęściej rzeczywistość tłumaczenia korespondencji i to ze zrozumiałych względów – w biznesie szybkie reakcje są jak najbardziej wskazane.

listy2

Pełna dyspozycyjność oznacza dostęp do maila i włączony telefon przynajmniej w godzinach pracy, to znaczy najczęściej między 8-mą rano a 5-tą popołudniu. Czasem zdarza się jednak, ż różnych względów, że tekst do przetłumaczenia dostaniesz o jakiejś mniej „standardowej” porze. Oczywiście, tłumacz nie jest zobowiązany do pracy dwudziestoczterogodzinnej, jednak pewna elastyczność pracy jest mile widziana, szczególnie jeśli dany tłumacz ma być stałym współpracownikiem firmy.

Jeśli chodzi o tempo tłumaczenia to wyrabia się ono; oczywiście, z czasem; szczególnie, że wraz z kolejnymi mailami od kolejnych kontrahentów tłumacz jest coraz lepiej obeznany z sytuacją danej firmy oraz z jej branżą, a co za tym idzie ma specjalistyczne słownictwo w „małym palcu” co znacznie przyspiesza proces tłumaczenia.

Tłumaczenie korespondencji nie odnosi się jednak jedynie do korespondencji firmowej. Zdarzają się również listy prywatne do przetłumaczenia. W obu przypadkach tłumacz musi bezwzględnie zachowywać tajemnicę korespondencji i jest to wymóg zarówno nałożony na niego odgórnie (tłumacze przysięgli są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznali się w związku z tłumaczeniem), ale także jest to kwestia zwykłej moralności.

Monika Matykiewicz Autor wpisu: Monika Matykiewicz
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: monika@frogtranslation.com