List referencyjny, przez niektórych zwany listem rekomendacyjnym, który ma swoje angielskie odpowiedniki w postaci reference letter, letter of reference,czy letter of satisfaction (w przypadku tego ostatniego chodzi o pozytywną opinię klienta o danej firmie) jest bardzo popularnym środkiem promocji własnych możliwości zawodowych u przyszłego pracodawcy, czy u przyszłych klientów. Jeśli chodzi o tłumaczenia listu referencyjnego, bardzo często takie zlecenie pojawia się wspólnie ze zleceniem na tłumaczenie curriculum vitae, czyli życiorysu i listu motywacyjnego. Klienci zwracają się do tłumacza języka angielskiego z prośbą o tłumaczenie listów referencyjnych właśnie przy okazji szukania pracy na rynkach anglojęzycznych. Zdarzają się również zlecenia od pracowników naukowych planujących badania za granicą – autorem listu rekomendacyjnego jest wtedy przedstawiciel uczelni, który wyraża swoje poparcie dla przeprowadzenia danych badań w konkretnym miejscu.

List referencyjny po angielsku

Jak powinien wyglądać list referencyjny w języku angielskim? Przede wszystkim powinien mieć formę oficjalnego pisma – zawierać dane adresowe odbiorcy i zaczynać się oficjalnym zwrotem „Dear (tutaj imię i nazwisko lub stanowisko odbiorcy, np. Dear Human Resources Manager gdy nie mamy dostępu do danych osoby. Niektórzy stosują również w tym wypadku zwrot Dear Sir/Madame lub to whom it may concern, choć myślę, że to pierwsze jest dość rzadko stosowane i przestarzałe).

Pierwszy paragraf w liście referencyjnym w języku angielskim powinien zawierać kilka zdań o autorze listu i jego powiązaniach z kandydatem, tzn. np. stanowisko w firmie i ich relacja biznesowa, czy akademicka.

Drugi paragraf powinien zawierać informacje o kandydacie związane z jego zatrudnieniem w firmie, to znaczy, jego stanowisko, długość pracy, zakres obowiązków. Jeśli chodzi o studenta lub pracownika naukowego uczelni, potrzebne tu będą oczywiście  informacje o jego stopniu naukowym i np. jego roli w planowanych badaniach.

Kolejny akapit to wyrażenie opinii na temat pracy i umiejętności kandydata, wymienienie cech, które pozytywnie wpływały na współpracę i zapewnienie o jego wysokich kwalifikacjach, które na pewno skłonią autora listu do dalszej z nim współpracy. Można również posiłkować się konkretnymi przykładami projektów i zadań, przy realizacji których dana osoba bardzo dobrze się sprawdziła.

List referencyjny w języku angielskim kończy się zdaniem pozytywnie podsumowującym daną osobę oraz często wyrażeniem gotowości podania dalszych informacji przez autora listu. W takim wypadku list powinien zawierać również dane korespondencyjne osoby wystawiającej list referencyjny.

List referencyjny po angielsku zakończony jest zwrotem Yours sincerely w przypadku, gdy znamy imię i nazwisko odbiorcy, oraz Yours faithfully gdy dane odbiorcy są nam nieznane.

Czego unikać w liście referencyjnym

 Przy pisaniu listu referencyjnego nie należy wspominać o słabych stronach kandydata, ani o jego cechach nie związanych z kwalifikacjami biznesowymi. Język nieformalny i żarty słowne również nie są tu na miejscu. Należy również unikać błędów językowych i literówek. List referencyjny napisany „na kolanie” na pewno się nikomu nie przyda. Dlatego w przypadku konieczności tłumaczenia listu referencyjnego z polskiego na angielski warto zwrócić się do profesjonalnego tłumacza, który zadba o zachowanie wszelkich powyższych wytycznych.

opinie

Ja sama bardzo cenię pozytywne opinie o moich tłumaczeniach bo zdaję sobie sprawę, że budują mój pozytywny wizerunek i zaufanie, które są bardzo potrzebne szczególnie w sytuacji gdy oferujemy swoje usługi przez internet.

http://www.frogtranslation.com/opinie-o-tlumaczeniach.html

Monika Matykiewicz Autor wpisu: Monika Matykiewicz
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: monika@frogtranslation.com